۲۵ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6738590
T T
۰ نفر
310 کیلومتر کانال انتقال آب در مزارع کشاورزی شهرستان گناباد احداث شد # گناباد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/06/83 داخلی.اقتصادی .کشاورزی ،آب مدیر جهادکشاورزی گناباد گفت: 310 کیلومتر کانال انتقال آب در بین مزارع کشاورزی این شهرستان در جنوب خراسان رضوی طی سال زارعی جاری احداث شد. مهندس اسماعیل تاج آبادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: برای احداث این میزان کانال انتقال آب افزون بر یک میلیارد و 240 میلیون ریال از محل خودیاری مالکان قناتها ، چاههای کشاورزی و اعتبارات خشکسالی دولت هزینه شده است. وی گفت: با احداث هر کیلومتر کانال بتونی در مسیر عبور آب چشمه، قنوات و چاههای کشاورزی با دبی 50 لیتر در ثانیه سالانه بیش از 50 هزار مترمکعب آب صرفه جویی می شود. در شهرستان گناباد بیش از 400 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق ، یکهزار و 170 دهنه قنات و چشمه وجود دارد که در اثر خشکسالی های شش سال اخیر بیش از 30 تا 100 درصد دبی آب آنها کاهش یافته است. 103/ 659
۰ نفر