۳۰ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6735198
T T
۰ نفر

قیمت مسکن در شهر لندن تا 10 درصد کاهش یافت

۳۰ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6735198
قیمت مسکن در شهر لندن تا 10 درصد کاهش یافت # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/05/83 تحقیقات جدید در انگلیس نشان می دهد قیمت مسکن در شهر لندن که در 9 ماه اخیر با افزایش ناگهانی روبرو شده بود، در پنج هفته گذشته تا 10 درصد کاهش یافته است. افزایش میزان بهره بانکی در انگلیس به میزان 25/0 درصد از عوامل این کاهش قیمت مسکن گزارش شده است. براساس این تحقیق، از قیمت هرخانه در انگلیس به طور متوسط تا 13 هزار پوند کاسته شده است. این تحقیقات جدید که توسط "موسسه سلطنتی تحقیقاتی انگلیس" انجام شده نشان می دهد قیمت مسکن دربرخی مناطق شهر لندن همانند "همراسمیت" و"فولهام" تا 9/9 درصد و در منطقه "کنزینگتون" تا 8/8 درصد کاهش یافته است. با این حال گفته می شود قیمت مسکن در لندن هنوز هم 7/7 درصد بیشتر از ماه آگوست سال گذشته است. براساس این پژوهش، قیمت مسکن در سایر شهرهای انگلیس نیز بطور متوسط تا 2 درصد کاهش داشته است. اروپام 346/2225/127/1499/
۰ نفر