۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6734855
T T
۰ نفر
دیدار از نمایشگاههای بین المللی تخصصی مستلزم ارایه بلیط است # تهران ، خبرگزازی جمهوری اسلامی 27/05/83 داخلی.اقتصادی.نمایشگاه. با توجه به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در محل دائمی نمایشگاههای بین -المللی تهران، بازدید از نمایشگاهها از اول شهریور ماه 83 مستلزم ارایه بلیط خواهد بود. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاههای مورد نظر باید بلیط تهیه کنند. اقتصام. م.س/ 1557 / 3
۰ نفر