۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6734820
T T
۰ نفر
مخابرات:تلفن همراه کسانی که بیش از200 دلارکارکرد داشته باشد قطع می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/05/83 داخلی.اجتماعی.مخابرات شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که درصورت افزایش مکالمات مشترکان تلفنهای همراه استفاده کننده ازسرویس رومینک بین الملل به بیش از200 دلار،این شرکت مجازبه قطع تلفنهای مشترکان مورد نظر خواهد بود. درگزارش روزسه شنبه روابط عمومی شرکت مخابرات با تصریح این مطلب از مشترکان تهرانی خواسته شده جهت افزایش این مبلغ و جلوگیری از قطع تلفن، مبلغ مورد نظر خود را به حساب شماره 90124 بانک ملی شعبه مخابرات با "کد1038" واریز کنند. براین اساس مشترکان باید با در دست داشتن اصل فیش بانکی به همراه سه برک کپی از آن به واحد رومینک واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سید- خندان،ساختمان شماره سه شرکت مخابرات و در استانها به اداره مرکزی امور مشترکان شهر مربوطه مراجعه کنند تا اعتبار آنان به بیش از سقف 200 دلار افزایش یابد. براساس این گزارش در صورتی که مبلغ پرداختی، طی دوره مورد استفاده قرار نگیرد به حساب بستانکاری مشترک در قبوض دوره ای منظورمی گردد. بر اساس اطلاعیه های قبلی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مشترکان تلفن همراه جهت استفاده از سرویس رومینک بین الملل در هر دوره صورتحساب خود مجاز به داشتن حداکثر 200 دلار کارکرد بودند. اجتمام./1922/1596
۰ نفر