۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6732659
T T
۰ نفر
حجم بازرگانی خارجی ترکیه به بیش از 74 میلیارد دلار رسید # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/05/83 خارجی.ترکیه.اقتصادی.بازرگانی خارجی. حجم بازرگانی خارجی ترکیه در نیمه اول سالجاری میلادی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته بابیش از 9/40 درصد افزایش، به 74 میلیارد 319/23 میلیون دلار رسید. حجم بازرگانی خارجی ترکیه در شش ماه اول سال 2003 برابر 52 میلیارد و 519/521 میلیون دلار اعلام شده بود. موسسه آمار دولتی ترکیه، روز جمعه، آمار مربوط به بازرگانی خارجی ماه ژوئن و شش ماه اول سالجاری میلادی این کشور را منتشر کرد. بر اساس این آمار که درپایگاه اینترنتی این موسسه اعلام شد،صادرات ترکیه در ماه ژوئن سالجاری میلادی با 33 درصد افزایش نسبت به ژوئن سال گذشته به پنج میلیارد و 7/50 میلیون دلار رسید. در همین مدت واردات ترکیه با 5/47 درصد افزایش به هشت میلیارد و 2/446 میلیون دلار رسید. براساس این آمار در شش ماه اول سالجاری میلادی نیز صادرات ترکیه با 8/31 درصد افزایش به 28 میلیارد و 4/589 میلیون دلار و واردات این کشور با 3/47 درصد افزایش به 45 میلیارد و 8/433 میلیون دلار رسید. به این ترتیب کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در ماه ژوئن امسال با 8/75 درصد افزایش نسبت به ژوئن گذشته به سه میلیارد و 5/395 میلیون دلار و در شش ماه اول سال جاری با 84 درصد افزایش به 16 میلیارد و 393/844 میلیون دلار رسید. نسبت صادرات به واردات ترکیه درماه ژوئن گذشته برابر 3/66 درصد بود که در ژوئن سالجاری به 8/59 درصد رسید. در شش ماه اول سال گذشته نیز نسبت یادشده برابر 3/70 درصد بود که در شش ماه اول امسال به 9/62 درصد رسید. کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور در سال 2003 با 1/41 درصد افزایش نسبت به سال 2002، معادل 21 میلیارد و 472/856 میلیون دلار بود. افزایش کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه به رغم رشد صادرات این کشور ناشی از رشد بیش از حد واردات است. کارشناسان اقتصادی در آنکارا، پیش بینی می کنند بااین روند حجم بازرگانی خارجی ترکیه به حدود 150 میلیارد دلار برسد. /خاورم/2011/230
۰ نفر