۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6731443
T T
۰ نفر

مازاد تجارت خارجی روسیه افزایش یافت

۳۱ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6731443
مازاد تجارت خارجی روسیه افزایش یافت # مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 31/04/83 مازاد تجارت خارجی روسیه از ماه ژانویه تا ماه مه سال جاری میلادی به 30 میلیاردو 435 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم 23 میلیارد و 814 میلیون دلار مدت مشابه سال پیش افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری اینترفکس سرویس آمار فدرال روسیه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر میزان تجارت خارجی روسیه در مدت مذکور را 99 میلیارد و 267 میلیون دلار اعلام کرد که در مقایسه با پنج ماهه نخست سال پیش 7/24 درصد رشد داشته است. صادرات روسیه در این مدت با 4/25 درصد رشد رقم 64 میلیارد و 851 میلیون و واردات آن با 4/24 درصد افزایش رقم 34 میلیارد و 116 میلیون دلار را تشکیل می دهد. صادرات روسیه به کشورهای خارج از جامعه همسود دراین مدت 54 میلیارد و 525 میلیون دلار بوده است. روسیه در مدت مذکور همچنین 10 میلیارد و 326 میلیون دلار به کشورهای عضو جامعه همسود صادرات داشته است. واردات روسیه از کشورهای غیر عضو جامعه همسود و همچنین از کشورهای عضو این جامعه در فاصله ماههای ژانویه تا مه به ترتیب 27 میلیارد و 83 میلیون دلار و هفت میلیارد و 33 میلیون دلار بوده است. اروپا 355/129
۰ نفر