۳ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6727359
T T
۰ نفر

12 درصد جمعیت ایران سیگاری هستند

۳ تیر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6727359
12 درصد جمعیت ایران سیگاری هستند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/04/83 داخلی.اقتصادی.دخانیات.مصرف. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: 12 درصد جمعیت کشور در زمان حاضر سیگاری هستند. "عبدالحمید رحمانی" روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا بااشاره به اینکه برای کنترل مصرف دخانیات در کشور هنوز برنامه ریزی نشده است،برلزوم تدوین برنامه ای در این خصوص توسط دستگاههای بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با الگوهای جهانی ، تاکید کرد. وی سپس آمادگی شرکت دخانیات را جهت همکاری با تمام سازمانهاو نهادهای فرهنگی و اجتماعی ذیربط برای کنترل مصرف دخانیات در کشور، اعلام کرد. رحمانی خاطرنشان کرد: مصرف سیگار در ایران در مقایسه با میانگین مصرف جهانی رقم بالایی نیست، اما انچه که نگران کننده است، کاهش سن مصرف کنندگان سیگار و رشد استفاده از ان در بین زنان می باشد. به گفته وی،شرکت دخانیات برای کنترل استاندارد سیگارهای وارداتی و همچنین جلوگیری از ورود سیگارهای تقلبی، قاچاق و غیر بهداشتی ، تلاش کرده است. مدیرعامل شرکت دخانیات با اشاره به اینکه وظیفه اصلی این شرکت تامین و تدارک محصولهای دخانی است،اما شرکت دخانیات درتدوین لایحه کنترل دخانیات در کشور، حضوری فعال داشته است و نگاه حمایتی به تمام برنامه های اصولی کنترل مصرف مواد دخانی ، دارد. اقتصام 1555 / 41/ 1
۰ نفر