۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6720451
T T
۰ نفر
رییس تامین اجتماعی دورود: قانون بیمه بیکاری دراجرامشکل دار می شود # دورود ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/02/83 داخلی.اجتماعی.کارگری.بیمه رییس سازمان تامین اجتماعی دورود گفت :اصل قانون بیمه بیکاری خیلی خوب و جالب است اما دراجرا بامشکلاتی روبه رو می شود. "عین الله دهقان" روزپنجشنبه درگفت وگو باایرناافزود:خوبی این قانون به این است که اگر واحد یک تولیدی مانند سیمان یا فارسیت دورود نیازاضطراری به تعمیر خط تولید خود داشته باشد بطوری که مجبور به تعطیل کردن قسمتی ازکارخانه شود کارگران آن قسمت می توانند بااستفاده ازمزایای بیمه بیکاری حقوق ومزایای خود را دریافت کنند که درواقع هم واحد تولیدی ورشکسته نخواهد شد و هم کارگران متضرر نمی شوند. وی اضافه کرد: اما متاسفانه طی سالیان اخیر به خاطر اجرای طرح تعدیل نیرو و یااخراجهای بی رویه کارگران از مراکز تولیدی و صنعتی تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری افزایش یافته که ادامه این روند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. دهقان افزود : درپاره ای موارد نیز ممکن است بین کارگروکارفرما توافق صوری صورت گیرد که بااخراج کارگران ،آنان بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند. وی گفت : اما اگر بتوان با اجرای یک سیاست درست و اصولی ازمحل اعتبارات همین صندوق بیمه بیکاری اشتغال ایجاد کرد به صرفه تر خواهد بود. دهقان گفت : هم اکنون 500 نفر کارگر بیکارشده در دورود تحت پوشش است که ماهانه بین 500 تا 600 میلیون ریال به آنان حقوق بیمه بیکاری پرداخت می شود. رییس سازمان تامین اجتماعی دورود گفت : سال گذشته دوکارخانه کفش غزال و سوله سازی با حدود 300 نفر کارگر به دلیل سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی مناسب تعطیل شد که اکثر کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. وی افزود : با کارفرمایان و یا پیمانکارانـی که نسبت به واریزی حق بیمه کارگران خود اقدام نکنند و یا لیست واریزی آنان رابا تاخیر به این سازمان ارسال کنند برخورد قانونی خواهیم کرد. ایشان گفت:هم اینک 80 هزارنفرازجمعیت 150 هزار نفری شهرستان دورود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است واز مزایاو خدمات آن به عناوین مختلف بهره- مندند. م.ب 222/521/02
۰ نفر