۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6719367
T T
۰ نفر

17 میلیون قطعه مرغ در خراسان بیمه شد

۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6719367
17 میلیون قطعه مرغ در خراسان بیمه شد # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/02/83 رییس خدمات دایره ای بیمه بانک کشاورزی خراسان گفت: بیش از 17 میلیون قطعه انواع مرغ پارسال در این استان بیمه شد. علی عدالتیان روزپنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی موارد بیمه شده را شامل مرغ مادر تخم گذار، مرغ مادر گوشتی، مرغ تخم گذار تجارتی و مرغ نیمه گوشتی ذکر کرد. وی افزود: از این تعداد بیش از هفت میلیون قطعه مربوط به طرح فراگیر نیمه گوشتی در خراسان است. او با ابراز خرسندی از استقبال کشاورزان از این طرح گفت: بدین ترتیب تاکنون 101 هزار نفر از کشاورزان خراسان طیور خود را بیمه کرده اند. کارشناس بیمه بانک کشاورزی بجنورد نیز گفت: طرح بیمه طیور نیمه گوشتی در این شهرستان امسال آغاز شده است. امیرعباس سیگاری در تعریف طیور نیمه گوشتی به جوجه های یک روزه اشاره کرد و گفت: این جوجه ها به مدت 42 روز از زمان تولدشان بیمه می شوند. وی حق بیمه برای هر قطعه مرغ در تمام مرغداریهای این شهرستان را 400 ریال، سهم بیمه گذار 120 ریال و یارانه دولت را 280 ریال اعلام کرد. او اجرای طرح بیمه طیور نیمه گوشتی را برای تمام پرورش دهندگان طیور اجباری ذکر کرد. وی گفت: این طرح تا اواخر خرداد ماه امسال اجرا می شود و در صورت استقبال مدت زمان آن تمدید خواهد شد. ن.ا/102/511/01 تمام
۰ نفر