۱۷ آذر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6702602
T T
۰ نفر
طرح محوری مبارزه باانگل های داخلی دام درخوزستان اجرا می شود # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/84 داخلی.اجتماعی.بیماری ها. مسوول اداره مبارزه، بررسی و آموزش بیماری های اداره کل دامپزشکی استان خوزستان گفت: طرح محوری مبارزه باانگل های داخلی دام ازاول دی ماه دراین استان به اجرا در می آید. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان دکتر"منوچهرقریب ممبینی" افزود: بااجرای این طرح شش میلیون راس گوسفند و بز مدت یک ماه توسط اکیپهای شبکه های دامپزشکی زیر پوشش قرار می گیرد. وی در همین زمینه اظهارداشت: حدود 45 هزار لیتر شربت ضد انگل های داخلی دام تهیه و بین شبکه های دامپزشکی شهرستان ها توزیع شد. قریب ممبینی با توجه به اهمیت اجرای صحیح طرح گفت: با آغاز فصل پاییز و شروع بارندگی و رویش مراتع و همچنین مساعد شدن آب و هوا رشد و تزاید انگل های داخلی دام موجب شیوع فراگیر آلودگی انگلی دامهایی که ازمراتع استفاده می کنند، می شود و این آلودگی می تواند باعث کاهش گوشت، شیر، ضعف و لاغری مفرط و همچنین بیماری پنومونی واسهال دردام ها شود که در صورت عدم درمان به موقع خسارات هنگفتی به دامداران وارد می کند. مسوول اداره مبارزه، بررسی و آموزش بیماری های اداره کل دامپزشکی استان افزود: فاز اول طرح از محل اعتبارات عمرانی استان اجرا و فاز دوم در بهمن ماه توسط درمانگاهها و دفاتر اشتغال به اموردرمانی بخش خصوصی انجام خواهد شد. وی با توجه به اهمیت پیشگیری از شیوع بیماری های انگلی دردامها از کلیه دامداران خواست که با اکیپهای صحرایی دامپزشکی همکاری کنند. 641/1760
۰ نفر