۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6695935
T T
۰ نفر
380 میلیارد ریال برای اشتغال و سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و تعاونی خوزستان هزینه می شود # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/07/84 داخلی.اقتصادی.تعاونی. مدیرکل تعاون خوزستان گفت: درسال جاری 380 میلیارد ریال برای ایجاد شغل و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تعاونی این استان هزینه می شود. "محمدحسین چراغی"، روز دوشنبه درگفت و گو باایرناافزود: این اعتبار20 در صد از مجموع اعتبار تملک دارایی های استان خوزستان را شامل می شود که تا پایان امسال هزینه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اعتبارپیش گفته درقالب تسهیلات و کمک به عملیات زیر بنایی بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت می شود. چراغی گفت: بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری بخش تعاونی و خصوصی به شکل وجوه اداره شده برای کاهش نرخ سود و کار مزد این تسهیلات به تعاونی ها و واحدهای تولیدی اشتغالزا قابل پرداخت است. مدیرکل تعاون استان خوزستان افزود:از این تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش نیز می توان استفاده کرد. در یک سال گذشته افزون بر150 تعاونی با عضویت حدود شش هزار نفر که عمده آنها را مردان تشکیل می دهند در 18 شهر استان خوزستان ثبت شده است. خ/1760
۰ نفر