۱۲ مهر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6694207
T T
۰ نفر
سی و سومین اجلاس وزرای سازمان همکاریهای راه آهنها به کار خود پایان داد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/84 داخلی.اقتصادی.راه آهن.اجلاس. سی و سومین اجلاس وزرای سازمان همکاریهای راه آهنها (OSJD) که صبح روز سه شنبه در تهران آغاز به کار کرده بود، بعد از ظهر روز جاری با امضای یک پروتکل به کار خود پایان داد. در این پروتکل که به امضای نمایندگان 25 کشور عضو رسید، فعالیت های سازمان یاد شده در سال 2004 در راستای اجرای وظایف مربوط به توسعه حمل و نقل بین الملللی ریلی و تکمیل مبانی حقوقی بین کشورهای عضو مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات فنی در خصوص تبادل حجم بار در کریدورهای ترانزیتی OSJD به اطلاع اعضا رسید و مقرر شد کمیسیونی تحت سرپرستی کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل برای تسهیل تردد در گلوگاهها فعالیت کند و شناسنامه 13 کریدور حمل و نقلی OSJD تکمیل و تا سال 2010 آماده و اصلاحات لازم در نقشه کریدور ها انجام شود. طبق یکی از بندهای این پروتکل، مقرر شد نهاد اجرایی سازمان OSJD محافظت قانونی از اسنادی نظیر موافقتنامه ها و فیش های فنی که توسط این سازمان تدوین می شود، را برعهده داشته باشد. در این پروتکل تاکید شده که مسوولیت قراردادهای مربوط به امتیازات و مصونیت ها برعهده دولتها بوده و نظرات گروههای کاری به اجلاس وزرا پیشنهاد شود. همچنین مقرر شد ایران به عنوان عضو کمیته حقوق حمل و نقل OSJD کماکان به فعالیت خود ادامه دهد. در این پروتکل ترکیب چگونگی و گردش اعضا کمیسیون بازرسی OSJD برای سال های 2006 تا 2014 مشخص و تصویب شد که ایران از سال 2014 در ترکیب اعضاء کمیسیون بازرسی این سازمان قرار گیرد به نحوی که در سال 2014 ویتنام، گرجستان، ایران - سال 2015 ، گرجستان ، ایران ، قزاقستان و سال 2016 ایران، قزاقستان و چین ترکیب کمیسیون را تشکیل دهند و در هر دوره کشور اول به عنوان رییس کمیسیون خواهد شد. براساس این پروتکل مقرر شد اجلاس سی و چهارم از 16 تا 19 خرداد سال آینده (ششم تا نهم ژوئن 2006) در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شود. اقتصام . 1556 / 1558 /
۰ نفر