۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6691608
T T
۰ نفر
رییس بانک مرکزی اروپا: "کاترینا" و قیمت نفت به رشد اقتصادجهانی ضربه زد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/06/84 خارجی.بانک.اروپا.اقتصاد رییس بانک مرکزی اروپا گفت که توفان "کاترینا" و نیز قیمت های بالای نفت به رشد اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال ضربه خواهد زد اما تاکید کرد که اقتصاد جهانی کاملا پویا است و در سه ماهه چهارم به حالت قبل بازمی گردد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از "بازل" سوئیس، "ژان کلود تریشه" به خبرنگاران گفت: روشن است که قیمت بالای نفت بر رشد و تورم جهانی تاثیر خواهد داشت. وی در عین حال افزود: "اما در سطح جهانی همچنان شاهد یک اقتصاد جهانی پویا هستیم." تریشه خاطرنشان کرد افزایش قیمت نفت بیش از آنکه به دلیل وقفه و مشکل در تولید باشد، ناشی از تقاضای شدید است و این امر حکایت از رشد قوی اقتصادی دارد. وی پیش بینی کرد تاثیر توفان کاترینا بر رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ظاهر می شود اما به دنبال این مساله بار دیگر فعالیت های اقتصادی به حالت قبل بازمی گردد. مترجمام.2306/1423
۰ نفر