۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6676733
T T
۰ نفر
کارشناس برنامه ریزی: بخش ارتباطات، از منابع کشور استفاده بهینه کرده است # اصفهان خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/84 داخلی. اقتصادی.همایش.چشم انداز20 ساله استاد دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی گفت: نتایج یک بررسی نشان می دهد بهترین بخش کشور از نظر استفاده بهینه از منابع، بخش ارتباطات و ضعیف ترین بخش ها بازرگانی , رستوران و هتلداری بوده است. "علیرضا امینی " کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور روز پنجشنبه در همایش " چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 20 ساله" در اصفهان گفت: شاخص های بهره وری نیروی کار, سرمایه و کل عوامل به تفکیک بخش های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370 تا 80، در یک برنامه مطالعاتی، اندازه گیری و روند آن تحلیل شده است. استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران گفت: بر اساس نتایج بدست آمده شاخص بهره روی نیروی کار در کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه نیم درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش متعلق به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. وی افزود: شاخص بهره وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود نه دهم درصد کاهش یافته است و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوارن و هتلداری اتفاق افتاده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: شاخص بهره وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه چهار دهم درصد کاهش یافته است که حاکی از عمکلرد نامطلوب اقتصاد در زمینه استفاده بهینه از منابع است. وی ادامه داد: سهم رشد بهره وری کل عوامل در تامین رشد تولید در بخش های ساختمان، ارتباطات ،آب و برق خدمات موسسات مالی، پولی، بیمه، مستقلات و حرفه ای و تخصصی و حمل و نقل انبارداری در محدوده 6/29 درصد تا 5/87 درصد بوده است که بیشترین مقدار به بخش ساختمان و کمترین مقدار به بخش حمل و نقل و انبار داری تعلق داشته است. وی اضافه کرد: ارقام مذکور برای بخش های صنعت و خدمات عمومی ،اجتماعی شخصی و خانگی به ترتیب دو دهم و یک دهم درصد بوده است. این استاد دانشگاه اضافه کرد:این امار حاکی از عملکرد ضعیف این بخش ها در استفاده بهینه از منابع است. وی با تعریف بهره وری گفت: متاسفانه ایران دردهه 70 و ابتدای 80 نتواسته رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش بهره وری دنبال کند. وی افزود: این در حالیست که کشورهای در حال توسعه 25 درصد رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش بهره وری در بخش های سرمایه و نیروی انسانی بدست آورده اند. امینی، خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران پس از اندونزی بدترین وضعیت را از نظر بهره وری داشته و روند بهره گیری از بهره وری در بخش سرمایه و نیروی انسانی نزولی بوده است. وی افزدد: در اکثر بخش ها، نیازبه تغییر سیاست ها داریم زیرا سیاستهای گذشته از نظر بهره وری جوابگو نیست و این مهم باید در بخش های استانی بخشی و فرابخشی بیشتر لحاظ شود. وی تدوین سیاستهایی متناسب با بهره وری، اجرای طرحهای آماری و تحلیل آمار بر مبنای جایگاه بهره وری در سیستم را پیشنهاد کرد. همایش ملی چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 20 ساله که روز گذشته باهدف بررسی ابعاد مختلف سند چشم انداز 20 ساله کشور در اصفهان اغاز شده است، امروز به کار خود پایان می دهد. 2359/ 607
۰ نفر