۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6676712
T T
۰ نفر

وزیر منابع آب الجزایر با هاشمی رفسنجانی گفت وگو کرد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6676712
وزیر منابع آب الجزایر با هاشمی رفسنجانی گفت وگو کرد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/02/84 عبدالملک سلال وزیر منابع آب الجزایر با اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفت: انقلاب الجزایر، رویکردی تاثیر گذار در کشورهای آسیایی و آفریقایی بود. هاشمی رفسنجانی با اشاره به نیاز جدی ایران به آب و مشکل اساسی در این زمینه ، گفت:ایران با اهتمام و جدیت و با یک برنامه ریزی درست به مدیریت جامع آب رسید. وی افزود: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران برای مهار آبهای سطحی ، استفاده از آبهای زیر زمینی ، انتقال ، بازیابی و کم کردن مصرف به ویژه در بخش کشاورزی دارای دانش و تکنولوژی است . رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : الجزایر می تواند به روشهای مختلف آموزش ، مشاوره و مشارکت شرکت های ایرانی در طرحهای مهم آب از تجربیات ایران بهره مند شود. وزیر منابع آب الجزایر نیز گفت : پیشرفت ایران در حفاظت از منابع آب و سیستم آبیاری در جهان شناخته شده است . وی گفت : مسایل آب ارتباط مستقیم با امنیت کشور دارد. مقام الجزایری گفت : الجزایر در زمینه سدسازی و مهار آب بعد از استقلال اقدام جدی نکرده و از این جهت دچار خسارات زیادی شده است . وزیر منابع آب الجزایر تصریح کرد : با توجه به مشکلات اساسی و خطراتی که از این ناحیه متوجه مردم الجزایر است ، مصمم هستیم تا سرمایه گذاری جدی در این زمینه صورت گیرد. وی افزود: الجزایر مصمم است تا از تجربیات ایران در سد و سدسازی و سیستم های آبیاری استفاده کند. سیام 1415
۰ نفر