۲۲ فروردین ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6672652
T T
۰ نفر
افزون بر 9/3 میلیون سهم در تالار بورس اوراق بهادار اصفهان معامله شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/01/84 داخلی. اقتصادی. بورس. سه میلیون و 922 هزارو 274 سهم متعلق به136 شرکت به ارزش کل 18 میلیارد و 567 میلیون و240 هزار و561 ریال تا پایان روزدوشنبه در تالار منطقه یی بورس اوراق بهادار اصفهان مبادله شد. دراین روز، تابلوی اصلی این تالار با دومیلیون و 923 هزارو 901 سهم متعلق به102 شرکت،89 درصد ارزش ریالی کل مبادلات و تابلوی فرعی با 998 هزارو 373 سهم متعلق به34 شرکت11 درصد از ارزش کل ریالی مبادلات را به خود اختصاص داد.
در معاملات امروز، سهام 63 شرکت در تابلوی اصلی و سهام 19 شرکت در تابلوی فرعی دارای افزایش قیمت و سهام 34 شرکت در تابلوی اصلی و سهام 13 شرکت در تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار اصفهان دارای کاهش قیمت بود. در مجموع، 806 خریدار شامل 668 خریدار در تابلوی اصلی و 138 خریدار در تابلوی فرعی تالار اصفهان،6/9 درصد از مبادلات سهام بورس اوراق بهادار کشور را به خود اختصاص دادند. 545/543
۰ نفر