۲۳ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6415733
T T
۰ نفر
کالابرک روغن نباتی شهری، روستایی و عشایری اعلام شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/12/83 داخلی.اقتصادی.بسیج اقتصادی. امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت بازرگانی، کالابرک های شماره (960) شهری، (860) روستایی و (760) عشایری از مرحله دوازدهم را برای دریافت روغن نباتی در نظر گرفت. به گزارش روز یکشنبه امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور، قیمت هر نفر کالابرک روغن نباتی 900 گرمی یارانه تعادلی به صورت باز 5/2605 ریال و برای هر پنج نفر کالابرک به صورت حلب 5/4 کیلوگرمی 14 هزار و 440 ریال تعیین شده است. بنابراین گزارش، کالابرک شهری تا 12 خرداد سال 84 و کالابرک روستایی و عشایری برای مصرف کنندگان تا 9 خرداد سال آینده و برای عاملان فروش تا روز 12 ماه مورد اشاره در سال 84 دارای اعتبار خواهند بود. براساس این گزارش، عاملان می توانند کالابرگهای دریافتی خود را به واحد های برگشت کالابرک تحویل داده و رسید دریافت کنند. اقتصام . 1417 / 1558 /
۰ نفر