۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6413472
T T
۰ نفر
حدود 50 درصد بستری ها در مراقبتهای ویژه بیمارستانها به علت مسمومیت است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/12/83 داخلی.اجتماعی.مسمومیت. استاد پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: امروزه حدود 15 تا 20 درصد مراجعات به اورژانس و حدود 50 درصد بستری ها در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها به علت " مسمومیت " انجام می شود. دکتر "حسن توفیقی" روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ، اظهار داشت که مسمومیت می تواند در شرایط و مکانهای مختلف همچون منزل ، محل کار و وسیله نقلیه اتفاق بیافتد و جزء مهمی در تمام آتش سوزیها است. وی همچنین منو اکسید کربن را یکی از آلاینده های خطرناک محیطی عنوان کرد که به علت گستردگی منابع تولیدکننده آن، مثل اتومبیلها، وسایل پخت و پز و گرم کننده و سایر وسایل مورد استفاده با منشاء سوختهای فسیلی، در همه جا پراکنده است. توفیقی اظهارداشت: مسمومیت با این گاز در موارد ناخواسته و یا بصورت عمدی (بیشتر بشکل خودکشی ) اتفاق می افتد و می تواند به مرک تدریجی یا آنی منجر شود. وی مسمومیت با گاز منو اکسید کربن را بعد از الکل و بعضی داروها، شایعترین مسمومیتی ذکر کرد که متخصصان پزشکی قانونی با آن مواجه می شوند. توفیقی با بیان اینکه در آمریکا مسمومیت با گاز منواکسید کربن نخستین علت مرگهای ناشی از مسمومیتها است، گفت: سالانه سه هزار و 800 نفر در آمریکا در اثر مسمومیت با این گاز جان خود را از دست می دهند که یکهزار و 500 مورد آن بطور اتفاقی و بقیه به علت خودکشی است. توفیقی به مطالعات انجام شده در سال 78 در خصوص بررسی مرگهای ناشی از منواکسید کربن در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: از هفت هزار و 955 مورد فوت در سال 78 در پزشکی قانونی، 134 مورد به دلیل مسمومیت ناشی از گاز منواکسیدکربن بود. وی افزود: در این بررسی مشخص شد که این مسمومین بیشتر کارگران و زنان خانه دار بوده اند و در گروه سنی 21 تا 30 سال قرار داشتند. توفیقی، ماههای سرد سال را بیشترین موارد مرک ناشی از مسمومیت با منواکسید کربن ذکر کرد و گفت: 5/60 درصد موارد از حوادث در شب، 8/32 درصد در روز و مابقی در موارد نامعلوم اتفاق می افتد. به گفته وی، همچنین بررسیهای مختلف در سازمان پزشکی قانونی بر روی اجساد ارجاع شده به این سازمان نشان می دهد که مرک و میر ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن بعد از مواد مخدر در رده دوم مرگهای ناشی از مسمومیتها قرار دارد. این استاد پزشکی قانونی، افزایش سطح آگاهی عمومی از طریق رسانه های گروهی را ضروری دانست و تصریح کرد: در نظر داشتن شرایط استاندارد محیط کار و محل سکونت از نظر تهویه محل و صحت وسایل حرارتی و استفاده از روشهای دقیقتر اندازه گیری منواکسید کربن می تواند در کاهش این مرک و میرها موثر باشد. اجتمام/ 2814/1479/ 1564
۰ نفر