۱ بهمن ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6406394
T T
۰ نفر
هفته نامه "موج بیداری" چاپ زنجان پس از توقف چندماهه مجددا منتشر شد # زنجان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/11/83 داخلی .اجتماعی .رسانه ها هفته نامه "موج بیداری" چاپ زنجان پس از پنج ماه توقف انتشار ، مجددا بر روی پیشخوان دکه های مطبوعاتی و دسترس علاقه مندان قرار گرفت. "موج بیداری" باانتشار نخستین شماره خود در هفتم خردادماه امسال، به جمع مطبوعات محلی استان زنجان پیوست و حضور اولیه ی خود در این عرصه را تا اول مردادماه و انتشار شماره ی (9) حفظ کرد. این نشریه در شماره 10 خود که اینهفته چاپ و توزیع شد، درمطلبی باعنوان "عرض مخصوص" نوشت: همه ی عزممان جزم بود که در گفتار خویش به وادی خلف کشیده نشویم که گفته بودیم می خواهیم روزهای پنجشنبه هرهفته باشما به نجوا نشینیم، اما چنانچه در شماره 9 گفته آمد، فراز و فرود در سرشت موج است. این مطلب بدون اشاره به علت توقف انتشـار چند ماهه ی نشریه و بیان اینکه " با فراستی که در خوانندگان خود سراغ داریم، فرود پنج ماهه ی موج برایشان تبین می شود" اضافه کرده است: درفصل جدید فعالیت، موج بر آن است پس از درنگی پنج ماهه، با کوله باری پر از کالاهای جدید به سراغ خوانندگان برود. پذیرش مقالات همشهریان و نوشتارهـایی به زبان ترکی و نگرش بیشتر به مسایل منطقه ای، ازجمله رویکرد جدید هفته نامه "موج بیداری" عنوان و گفته شده است: تاریخ شفاهی زنگان را به سیاق شماره هـای گذشته، به همت دم مسیحایی بزرگان این دیار (زنجان ) تداوم خواهیم بخشید. منتظر آینده ای روشن هستم، تعیین سقف مهریه قیمت گذاری زنان است، ستارخان و یاسر عرفات، یونیسف از کودکان ایران حمایت می کند، باید حقوق بشر رعایت شود ودر فلسفه ی اساطیر "هستی یعنی مبارزه کردن" عنوان های مطالب مهم شماره جدید هفته نامه "موج بیداری" را تشکیل می دهند. درزمان حاضر دراستان زنجان 15 روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه محلی مجوز انتشار دارند. 595
۰ نفر