۲۳ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6405010
T T
۰ نفر
بیش از 71 میلیاردریال اعتبار به دهیاری های سیستان وبلوچستان اختصاص یافت # زاهدان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/10/83 داخلی.اجتماعی.دهیاری. رییس گروه امورروستایی ودهیاری های استانداری سیستان وبلوچستان ازاختصاص 71 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به دهیاری های استان خبر داد. "عبدالعلی کیخافرزانه" روزچهارشنبه درستادتوسعه روستایی سیستان وبلوچستان درمحل استانداری زاهدان افزود: این اعتبارات به تناسب نیاز روستاهادرقالب وجوه متمرکز بین دهیاری های استان درحال توزیع است. به گفته او، تاکنون 265 دهیاری در سیستان و بلوچستان تشکیل شده است. معاون امورعمرانی استانداری سیستان وبلوچستان نیزدراین جلسه اظهارداشت: یکی از برنامه های اساسی و مهم دولت، خدمات رسانی به روستاها است. "محمدحسین اژدری"، بابیان اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی خلا مدیریتی درروستاهااحساس شد، گفت: به همین منظوربرای مدیریت روستاها تصمیم به تاسیس دهیاری ها گرفته شد. او، توسعه روستاها، قانونمندکردن اقدامات عمرانی و مشارکت دادن مردم را از اهداف تاسیس دهیاری ها در سیستان و بلوچستان ذکر کرد. وی ادامه داد: اکنون دهیاری ها دارای آیین نامه و از جایگاه قانونی خوبی برخوردار هستند. اژدری اظهارداشت: دهیاران می توانند بامشارکت وهمکاری مردم زمینه مناسب رابرای خدمات رسانی دولت فراهم وازتمامی امکانات وظرفیت های بالقوه موجود در روستاها در جهت رشد و توسعه آن بهره گیرند. (2687/588)
۰ نفر