۳ دی ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6400817
T T
۰ نفر
وزیر اقتصاد مردمی ونزوئلا با سرپرست کمیته امداد امام خمینی دیدار کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 03/10/83 داخلی.اجتماعی.کمیته امداد. "الیاس خاوا"وزیر اقتصاد مردمی ونزوئلا به منظور بازدید و آشنایی با خدمات حمایتی واشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره ) با "سید رضا نیری" سرپرست این نهاد در تهران دیدار کرد. به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی، نیری در این دیدار گفت:اشتغال وخودکفایی یکی از محورهای اصلی ارائه خدمات به خانواده های نیازمند است. وی افزود : کمیته امداد برای 320 هزار خانوار امکاناتی از قبیل آموزش مهارت های شغلی، سرمایه، محیط کار، مواد اولیه و بازاریابی محصولات تولیدی، شغل های پایدار، زودبازده و مولد فراهم کرده است. وزیر اقتصاد مردمی جمهوری ونزوئلا نیز ضمن ابراز خرسندی ازحضور در ایران فقرزدایی و کاهش بیکاری یکی از برنامه های مهم ونزوئلا دانست وافزود: "هوگو چاوز" رییس جمهوری ونزوئلا خواستار انتقال تجربیات کمیته امداد در زمینه فقرزدایی به این کشور است. وی با اشاره به ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در ونزوئلا، خواستار همکاری کمیته امداد با این مراکز شد. فراهنک 1889/1917
۰ نفر