۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6396818
T T
۰ نفر
نگاهی به آینده بکارگیری روش های پیشگیری از ایدز و چالشهای جنسیتی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/09/83 داخلی.اجتماعی.ایدز. بر اساس گزارش گروه کاری سازمان ملل متحد در زمینه کنترل و پیشگیری از ایدز، خط مشی هاو روش های به کار گرفته شده در تلاش های بین المللی به منظور کاهش یا توقف گسترش ایدز طی تاریخ این اپیدمی متحول شده است. در این گزارش که به مناسب روز جهانی ایدز از سوی مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران منتشر شد، اعلام شد که برنامه های جدید از راه انتخاب تلفیق خط مشی هایی که فرضیه های علمی راباآگاهی از وضعیت زندگی واقعی که زنان، مردان و کودکان با آنها در زندگی روزمره خود مواجه هستند، به موفقیت رسیده است. این گزارش بعضی ازاهداف وخط مشی ها برای جلوگیری از گسترش ایدز از راه جنسی یعنی شایع ترین روش انتقال این بیماری را فهرست وار ارایه می دهد. "بسیاری از خط مشی ها و اهداف که برای گروهی تهیه شده می تواند برای سایرین نیزمفید باشد و سایر خط مشی ها که در این لیست آمده می تواند نقش مهمی در پیشگیری اشاعه ایدز داشته باشد." براین اساس،خط مشی های توصیه شده برای پیشگیری از ایدز در میان جوانان با اهداف کلی ایجاد فرصت های آموزشی واقتصادی وحفاظت نسل های بعدی و ارایه آموزش رسمی بهداشت جنسی وایدز در مدارس درنظر گرفته شده است. در این خط مشی ها،اعلام شده در ارایه خدمات پیشگیرانه و بهداشتی منطبق بر نیازهای جوانان باید دغدغه های آنان را در نظر داشت. در این طرح همچنین درگیر نمودن جوانان در برنامه ریزی و اجرای تلاش های پیشگیرانه مرتبط با آنان و ایجاد فرصت های اقتصادی به عنوان ابزار جایگزین برای رفتارهای پر خطر پیشنهاد شده است. در میان زنان نیز رفع موانع اجتماعی، توانمندسازی زنان برای مراقبت بهداشت و سلامت خویش و ایجاد فرصت های اقتصادی به عنوان ابزار جایگزین برای رفتارهای پرخطر و نیزاشاعه روشهای کنترلی زنانه برای پیشگیری ایدز در نظر گرفته شده است. همچنین اموارد افزایش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و اطلاعات راجع به بهداشت باروری ، ترغیب تشکیل گروه های حامی دوجانبه که ازآن شیوه زنان بتوانند از یکدیک ر حمایت کنند، به هم دیگر آموزش دهند و یکدیگر را دلگرم نمایند و نیز اجرای برنامه های آموزشی و تسهیل در ایجاد ساختارهای اجتماعی برای بهبود ارتباطات جنسی بین شرکا در این طرح آمده است. این طرح در مورد مردان می افزاید: عملکرد علیه معیارهای خطرناک اجتماعی، ایجاد رفتار مسوولانه جنسی،اجرای برنامه های آموزشی وتسهیل درایجاد ساختارهای اجتماعی برای بهبود ارتباط جنسی بین شرکاء و نیز ترویج استفاده از کاندوم و کاهش تعداد شرکای جنسی باید مد نظر قرار گیرد. افزایش آگاهی نسبت به نیازهای بهداشتی زنان و ارتقای مشارکت سازنده مردان در زندگی خانوادگی ومشارکت شخصیت های سنتی جوامع مانند رهبران مذهبی و اجتماعی به منظور تشویق مردان برای ایفای نقش سازنده در زندگی خانواده نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری و توقف گسترش ایدز بر شمرده شده است. براساس این گزارش،علاوه براین خط مشی ها،دولت ها باید اولویت زیادی برای کنترل محموله های خون به منظور جلوگیری ازآلودگی از راه انتقال خون و ارایه مراقبت کافی و مشاوره درباره انتقال ایدز از مادر به کودک در نظر بگیرند.
این گزارش با تاکید بر این نکته که اولین گام به سوی پیشگیری موثر، قبول مشکل است می افزاید : براساس گزارشی که به وسیله بانک جهانی انتشار یافته است، دولت ها قبل از اینکه حمایت گسترده از پیشگیری موثر را ارایه دهند، بطور عادی چهار مرحله اصلی را تجربه کنند. "نفی وجود مشکل ؟"،"بی میلی نسبت به توجه به گروه های پر خطر ؟"، "ترجیح برنامه های پیشگیری عادی ؟"و"رقابت برای سرمایه گذاری بین مراقبت و پیشگیری مشکل غالبا" بدتر از آنچه که به نظر می آید،هستند که باید موردتوجه دولتمردان قرار گیرد. این گزارش می افزاید : بیشتر مردمی که آلوده به ایدز هستند سال ها قبل ازاینکه بیماری خود را نشان بدهد به نظرسالم می رسندو وقفه ای طولانی در این میان وجود دارد. اساس این گزارش متکی بر این نکته است که تعداد موارد مبتلا به ایدز بیشتراز آن است که گزارش می شود و به منظور داشتن تصویر دقیق از این مشکل، دولت ها باید از برنامه های نظارتی که مشاوره و آزمایش داوطلبانه را ترغیب می کند، بهره ببرند. در بخشی دیگری از این گزارش آمده است که زنان در بسیاری از فرهنک ها کنترل کمی نسبت به زمان و مفهوم رابطه جنسی دارند و این امر خطر آلودگی آنها را به ایدز از طریق همسرانشان افزایش می دهد. همچنین مواد مخدر تزریقی در بسیاری از کشورها غیرقانونی است که این امر کسب اطلاعات مربوط به ایدز یا دریافت اقلام پیشگیرانه نظیر سرنک استریل را مشکل می سازد. چالش دیگر در برخی کشورهاست که همجنس بازی منعی ندارد و افرادی که شامل این دسته می شوند رفته رفته دچار انزوا می شوند و در نتیجه دسترسی آنان به خدمات پیشگیری کاهش می یابد. درپایان این گزارش آمده است:دختران به ویژه نسبت به آمیزش جنسی اجباری، آسیب پذیرند و شاید در ازای پول، غذا یا سرپناه مجبور به خودفروشی شوند، مشکلی که به عنوان چالش اساسی روش های پیشگیری ایدز و جنسیت در حال حاضر است. اجتمام.(د)/1744/
۰ نفر