۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6394455
T T
۰ نفر
ایست و بازرسی افراد توسط پلیس انگلیس قانونمند شد # لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/08/83 وزارت کشور انگلیس مقررات جدیدی را در مورد ایست و بازرسی افراد توسط نیروهای پلیس این کشور به اجرا گذاشته است. بر اساس این مقررات که از دیروز اجرایی شد، نیروهای پلیس موظفند در صورت متوقف کردن افراد در خیابان و بازرسی آنان، یک رسید کتبی به افراد بازرسی شده ارائه کنند. نیروهای پلیس باید در رسید کتبی تمامی جزییات مربوط به توقیف و بازرسی از افراد را شرح دهند. این رسید به عنوان یک سند رسمی محسوب می شود که افراد می توانند با استناد به آن از نیروهای پلیس در صورت برخورد نادرست و توهین آمیز شکایت کنند. مقررات جدید در پی افزایش میزان ایست و بازرسی از افراد و خودروها در انگلیس طی دو سال گذشته و وجود شبهه در مورد برخورد تبعیض آمیز پلیس با اقلیتهای قومی و مذهبی به اجرا گذاشته شده است. وزارت کشور انگلیس هدف از اجرای این مقررات را افزایش میزان اعتماد مردم به نیروهای پلیس و جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز احتمالی ذکر کرد. اروپام/ 346/2225/127
۰ نفر