۲۵ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6384102
T T
۰ نفر
روزانه 70 تن زباله عفونی در بیمارستانها تولید می شود # شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی داخلی.اجتماعی.همایش ها مشاور مرکز توسعه سلامت بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: روزانه 70 تن زباله عفونی در بیمارستانها تولید می شود. " رضا شوشتری " روز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی بهداشت محیط درگفت وگو باایرنا افزود: مجموع زباله های بیمارستانی کشور 400 تن در روز است کــه زباله های عفونی 25 درصد آن را تشکیل می دهد. به گفته وی، در کشور به ازای هر تخت روزانه سه کیلوگرم زباله بیمارستانی حاصل می شود ، که باید در بیمارستان مورد تفکیک قرار گیرد. وی، تعداد تخت های بیمارستانی در کشور را بیش از 110 هــزار تخت عنوان کرد. شوشتری گفت: در بحث زباله های شهری در کل کشور، دفع زباله های بیمارستانی تنها یک دهم هزینه دفع زباله ها را دارد. وی افزود: بیشتر زباله های بیمارستانی یا باید دفع شوندویا باید به صورت مجزا حمل و سوزانده شوند. مشاور مرکز توسعه سلامت بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت افزود:حمل و دفع زباله های بیمارستانی در کشور توسط شهرداری ها، مدیریت بیمارستان و سازمان محیط زیست کشور باید به صورت فرابخشی انجام شود. وی گفت:شهرداری برای حمل و دفع هر کیلوگرم زباله های بیمارستانی 50 ریال باید از بیمارستانها دولتی و خصوصی دریافت کند. شوشتری گفت: وزارت بهداشت بودجه و اعتبار خاصی را برای دفع زبــاله های بیمارستانی در نظر نگرفته است و دفع زباله های بیمارستانی به روشهای مدرن هزینه های بسیاربالایی را برای وزارت بهداشت به همراه خواهد داشت. به گفته وی، بیش از 70 درصد از بیمارستانهای کشور زباله های بیمارستانی را به صورت مناسب دفع و نابود می کنند. وی گفت:ایران براساس معیارهای بهداشت جهانی در دفع زباله های بیمارستانی در منطقه خاورمیانه در رتبه بالایی قرار دارد. به گزارش ایرنا، هفتمین همایش ملی بهداشت محیط از روز سه شنبه به مدت سه روز در دانشگاه شهرکرد در حال برگزاری است. 2461/671/542
۰ نفر