۱۳ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6382313
T T
۰ نفر
تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی همسو با قوانین و ضوابط فعالیت کنند # مراغه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/83 داخلی.سیاسی.تشکل های سیاسی رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت قوانین و ضوابط همسو با اسلام، نظام، رهبری و قانون اساسی فعالیت کنند. دکتر عبدالله جاسبی روز پنجشنبه در همایش تشکل های سیاسی، دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بقا و تداوم حرکت این تشکل ها در گرو رعایت خطوط قرمز بوده و با متخلفین به شدت برخورد می شود. وی گفت: 150 تشکل سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و پنج اتحادیه دانشجویی این دانشگاه برغم تنوع سلیقه ها در سایه حفظ ضوابط مشکلی ندارند. وی افزود: تشکل های سیاسی دانشجویی باید در کنار اولویت دادن به تحصیل خود را به دانش سیاسی مجهز کرده و دنباله رو احزاب بیرون دانشگاه نباشند.
وی افزود: سعه صدر باید از دیگر شاخصه های تشکل های سیاسی، دانشجویی باشد چرا که لازمه کار دسته جمعی سعه صدر و دوری از افراط و تفریط است . وی گفت: تشکل های سیاسی به عنوان یک ابزار شکل دهنده اندیشه جامعه در بکارگیری نیروهای انسانی و استفاده بهینه از آنها نقش مهم و حیاتی دارند. وی افزود: در برخی از احزاب گاهی تشکیلات به عنوان هدف، آرمان و نقطه نهایی فعالیت محسوب می شود که این امر بسیار خطرناک است. وی گفت: در کشو ما احزاب و گروه ها سابقه طولانی داشته و از جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، نهضت جنگل و نهضت ملی شدن نفت تا پیروزی انقلاب اسلامی تمامی جنبش ها همراه با آرمان های اسلامی بوده است. وی افزود: در طول 100 سال پیش تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی جنبش های ایران برغم موفقیت های اولیه بدلیل ضعف تشکیلاتی با شکست مواجه شدند. وی گفت: بعد از انقلاب نیز تنها تشکیلاتی که به صورت فراگیر و فعال در مقابل دیگر احزاب ایستادگی کرد و پاسخی مناسب به ضعف یک قرن تشکیلاتی بود، حزب جمهوری اسلامی است. وی افزود: مردم ایران بدلیل ضعف تشکیلاتی و انسجام نیروهای مخالف در برخی از مواقع نگرش و ذهنیت بد و منفی نسبت به تشکل ها پیدا کرده اند اما این نگرش باید ترمیم و اصلاح شود. وی در ادامه گفت: برغم حجم وسیع تبلیغات منفی جهان ایران تنها کشوری است که در مقابل افزون طلبی های آمریکا روی آرمانهای خود ایستادگی کرده و تسلیم نشده است. وی افزود: اگر اتحاد، یکپارچگی و خلوص دوران جنک را ملت ایران حفظ کنند تحت هر شریطی کشور ایران پیروز و سربلند خواهد بود. وی گفت:توجه به مهمترین محور مشترک یعنی اسلام، احترام به قانون اساسی، پیروی از ولایت فقیه راههای اتحاد ملت ایران بوده و توجه ملت به آنها ضروری است. همایش تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی باحضور نمایندگان 40 تشکل به مدت سه روز درشهرستان مراغه درحال برگزاری است. 589/587/566
۰ نفر