۲ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6378393
T T
۰ نفر
سازمان بهزیستی: تنها در صورت تامین اعتبار، مسوولیت متکدیان را می پذیریم # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/04/83 داخلی.اجتماعی.بهزیستی.متکدیان رئیس سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی در صورتی مسوولیت متکدیان را می پذیرد که اعتبار لازم برای این امر تامین شود. محمدرضا راه چمنی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا و در پاسخ به پرسشی در رابطه با مسولیت جمع آوری متکدیان اظهار داشت: برغم اینکه سازمان بهزیستی نیروی تخصصی، توان، طرح و برنامه را برای ساماندهی متکدیان دارد، اما در صورتی مسوولیت این کار را می پذیرد که امکانات و اعتبار لازم از سوی سازمان مدیریت در اختیارش گذاشته شود. رئیس سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه "بدون تامین اعتبار مسوولیت هیچ اقدامی را نمی پذیریم"، افزود: تا زمانی که اعتباری به ما اختصاص نداده اند، مسوولیت متکدیان بر عهده وزارت کشور، شهرداریها و نیروی انتظامی است. راه چمنی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، متولی متکدیان مشخص است و هم اکنون هم سازمان بهزیستی در این رابطه از طریق مددکاران و کارشناسان خود همکاری می کند، اما مسوولیت مستقیم این امر با سازمان بهزیستی نیست. وی تاکید کرد: در شورای اجتماعی هم مطرح کرده ایم که ما برای ساماندهی متکدیان آمادگی داریم و شورا هم این موضوع را مصوب کرده اما در بودجه سازمان اعتبار آن تامین نشده، بلکه در ردیف اعتبارات وزارت کشور و در برنامه نظم و امنیت گنجانده شده است. راه چمنی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره وضعیت کودکان خیابانی، ضمن اینکه سازمان بهزیستی را متولی این کودکان و ساماندهی آنها دانست، افزود: پارسال سه هزار کودک خیابانی را ساماندهی کردیم و امسال هم پیش بینیهایی را کرده و اعتبار لازم را اختصاص داده ایم. وی با بیان اینکه بهزیستی برای ساماندهی تا پنج هزار کودک خیابانی هم آمادگی دارد، ادامه داد: به کودکان کار هم، پس از جمع آوری آنها، در صورتی که از خانواده های نیازمند باشند کمکهایی ارائه می شود اما در اندازه ای نیست که کفایت نیازهای آنها را کند. اجتمام. (ت )/ن.ک/1479
۰ نفر