۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6372883
T T
۰ نفر

راهگشایی شگفتیهای جهان کوانتومی برای دانشمندان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 6372883
راهگشایی شگفتیهای جهان کوانتومی برای دانشمندان # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/02/83 خارجی.علمی.کوانتوم. شناخت تازه ای که دانشمندان به صورت مستمر از شگفتی های جهان کوانتومی بدست می آورند آنان را قادر ساخته از خواص عجیب این جهان برای انجام اموری که در شرایط متعارف غیر ممکن به نظر می رسید بهره بگیرند. به عنوان مثال پدیده موسوم به پراش موجب می شود که نتوان با استفاده از امواج نور، مشخصه هایی را که اندازه شان کوچکتر از نصف طول موج نور است مشاهده کرد یا بر روی سطوح مورد نظر حک نمود. این امر از جمله موجب می شود که ظرفیت نگارش بر روی لوحهای فشرده محدود شود. اما به نوشته هفته نامه نیچر چند محقق کانادایی در دانشگاه تورنتو با استفاده از خواص کوانتومی کاری کرده اند که سه فوتون که همگی در یک حالت کوانتومی قرار دارند به صورت فوتون واحدی با یک سوم طول موج فوتونهای اصلی عمل کنند. با این روش دانشمندان موفق شده اند مشخصه هایی به مراتب ریزتر از حدی را که با هر فوتون می توان قرائت کرد، رویت یا اندازه گیری کنند. علمی. 345/2222/127 /70
۰ نفر