۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6325796
T T
۰ نفر
تعرفه رومینک بین الملل تلفن همراه برای کشور اتریش اعلام شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/84 داخلی.اجتماعی.رومینک.اتریش شرکت مخابرات ایران، آخرین تغییرات رومینک بین الملل تلفن همراه به مقصد کشور اتریش با اپراتور T-Mobile را اعلام کرد. روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه در نمابری به ایرنا، اعلام کرد: تعرفه هر دقیقه مکالمه رومینک از اتریش به مقصد ایران در تمام ساعات شبانه روز، 16هزار و 454 ریال معادل 53/1 یورو است. همچنین، تعرفه هر دقیقه مکالمه رومینک داخل کشور اتریش با اپراتور یادشده در تمام ساعات شبانه روز 5هزار و 592 ریال معادل 52/0 یورو است. این تعرفه برای مکالمه کننده داخل ایران به مقصد تلفن همراه در اتریش در تمام ساعات شبانه روز، برابر نرخ داخل ایران است. تعرفه هر دقیقه مکالمه برای شخصی که تلفن همراه خود را به اتریش منتقل کرده و از ایران با آن ارتباط برقرار می شود، در تمام ساعات شبانه روز یکهزار و 5/669 ریال است. مبلغ هر پیام کوتاه نیز 24/0 یورو معادل دوهزار و 581 ریال است و به تمامی تعرفه های یادشده 20 درصد نیز تحت عنوان VTA افزوده می شود. اجتمام 1479/1805
۰ نفر