۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019423
T T
۰ نفر

تقاضای خانواده 3 هزار لبنانی ربوده شده

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019423
تقاضای خانواده 3 هزار لبنانی ربوده شده # تهران - ایرنا 10/11/70 .سیاسی. تلکس 21 خانواده های سه هزار لبنانی ربوده شده در طول جنک داخلی 1975 تا 1990 این کشور دیروز از سازمان ملل خواستند تاسرنوشت این افراد مفقودالاثرراتعیین کند.
........................................
،ای،پی،بیروت،پطروس،،غالی،دبیرکل،بیانیه،
۰ نفر