۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019393
T T
۰ نفر
ترکیه با عضویت ارمنستان در شورای امنیت و همکاری اروپا ...
# وین - ایرنا 9/11/70 .سیاسی. تلکس 163 ترکیه در میان کشورهای عضو کنفرانس امنیت و همکاری اروپا تنها کشوری است که با عضویت جمهوری ارمنستان در این پیمان مخالفت می ورزد.
........................................
،روزنامه،پرسه،
۰ نفر