۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019339
T T
۰ نفر

حسنی مبارک عازن نیجریه شد

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019339
حسنی مبارک عازن نیجریه شد # بوشهر - ایرنا 9/11/70 .سیاسی. تلکس 142 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به منظور انجام یک دیدار رسمی سه روزه از نیجریه امروز رهسپار لاگوس پایتخت این کشور شد.
........................................
،رادیو،ریاض،،قاهره،ابراهیم،بابا،نگیدا،سازمان،وحدت،آفریقا،ریاست،
۰ نفر