۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019314
T T
۰ نفر
تولید نفت روسیه تا سال 95 بیش از 50 درصد کاهش خواهد یافت # تهران - ایرنا 9/11/70 .اقتصادی. تلکس 29 اق براساس گزارش منتشره از سوی موسسه اقتصادی جهانی و روابط بین المللی تولید نفت سالانه جمهوری روسیه تا اواسط دهه 90 تا بیش از 50 درصد کاهش می یابد.
........................................
،آ،اف،پ،لندن،وال،استریت،ژورنال،280،تا،300،میلیون،تن،
۰ نفر