۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019110
T T
۰ نفر

اسپانیا تانکهای قدیمی خودرامنهدم می کند

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019110
اسپانیا تانکهای قدیمی خودرامنهدم می کند # مادرید - ایرنا 7/11/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 139 وزارت دفاع اسپانیا درراستای معاهده کاهش تجهیزات ناتو 480 دستگاه تانک قدیمی ارتش این کشور رامنهدم می کند.
........................................
،روزنامه،ال،پائیس،،وزارت،دفاع،تانک،آمریکائی،
۰ نفر