۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019075
T T
۰ نفر
ایجاد سه دهستان جدید در استان سمنان مورد تصویب قرار گرفت # سمنان - ایرنا 7/11/70 .اجتماعی. تلکس 126 ایجاد سه دهستان جدید در استان سمنان مورد تصویب هیئت وزیران قرارگرفت.
........................................
،نردین،ولجران،کهن،آباد،
۰ نفر