۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019020
T T
۰ نفر

عراق 2 پلیس کویتی را آزاد کرد

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019020
عراق 2 پلیس کویتی را آزاد کرد # تهران - ایرنا 7/11/70 .سیاسی. تلکس 183 مقامات عراق دو نفر ازافراد پلیس کویت را که دراوایل ماه ژانویه درمنطقه غیر نظامی حائل بین عراق وکویت دستگیر کرده بودند. آزاد کرده اند .
........................................
،تاس،،قاهره،روزنامه،گازت،،کمیته،بین،المللی،صلیب،سرخ،
۰ نفر