۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019017
T T
۰ نفر

ساف در مذاکرات مسکو شرکت می کند

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019017
ساف در مذاکرات مسکو شرکت می کند # تهران - ایرنا 7/11/70 .سیاسی. تلکس 190 درحالیکه اسرائیل با حضور نمایندگان ساف در مذاکرات صلح خاورمیانه به شدت مخالف است فلسطینیها اعلام کردند که باترکیب جدیدی در اجلاس مسکو شرکت می کنند ........................................
،مذاکرات،مسکو،سازمان،آزادیبخش،،فلسطین،نیویورک،تایمز،
۰ نفر