۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018971
T T
۰ نفر

اعتراض واعتصاب درکشمیر آزاد

۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018971
اعتراض واعتصاب درکشمیر آزاد # اسلام آباد - ایرنا 6/11/70 .سیاسی. تلکس 133 مسلمانان کشمیر امروز همزمان با روز جمهوری هند سراسر منطقه کشمیر آزاد شاهد برپائی مراسم اعتراض واعتصاب بود.
........................................
،مظفرآباد،پاکستان،سردار،اسکندر،حیات،رئیس،،جمهور،راولپندی،لاهور،کراچی،
۰ نفر