۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009939
T T
۰ نفر

چین برعدم موفقیت سفر بیکر به پکن صحه گذاشت

۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009939
چین برعدم موفقیت سفر بیکر به پکن صحه گذاشت # نیویورک - ایرنا 28/08/70 .سیاسی. تلکس 46 چین امروزدرسازمان ملل این نظر راتائید کرد که سفر وزیر خارجه آمریکا به پکن درهفته گذشته به رغم تلاش وزارت خارجه آمریکا دستاورد چندانی بهمراه نداشته است ........................................
،جیمز،بیکر،صدور،بیانیه،همکاریهای،علمی،و،تسلیحاتی،
۰ نفر