۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009917
T T
۰ نفر

پیام نخست وزیر هند به یاسر عرفات

۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009917
پیام نخست وزیر هند به یاسر عرفات # دهلی نو - ایرنا 28/08/70 .سیاسی. تلکس 232 نخست وزیر هند امروز طی پیامی به عرفات حمایت نامحدود دولت ومردم کشورش ازخواست مشروع وقانونی مردم فلسطین رادوباره مورد تاکید قرار داد.
........................................
،ایرنا،دهلی،نو،رهبر،ساف،اسرائیل،روز،جهانی،همبستگی،با،فلسطین،پی،وی، ،ناراسیمارائو،
۰ نفر