۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009823
T T
۰ نفر
میجر تاکید کرد که باگروگانها نباید به هیچ صورتی معامله کرد # تهران - ایرنا 28/08/70 .سیاسی. تلکس 15 جان میجر نخست وزیر انگلیس دیروز ازسیاست انعطاف ناپذیر لندن دربرابر گروگانها دفاع کردوتاکید کرد که باگروگانها نبایدبه هیچ صورتی معامله کرد.
........................................
،آ،اف،پ،تری،ویت،توماس،،ساترلند،دبیرکل،سازمان،ملل،دکوئیار،جیان، ،دومنیکوپیکو،نماینده،
۰ نفر