۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009809
T T
۰ نفر
صدام در دو جلسه جداگانه با مقامات نظامی و حزبی عراق ....
# تهران - ایرنا 28/08/70 .سیاسی. تلکس 248 صدام حسین رئیس جمهور عراق امروز ریاست دو جلسه یکی با شرکت مسئولان نظامی و دیگری با شرکت فرماندهان بخشهای محلی حزب حاکم بعث رابعهده گرفت.
........................................
،آ،اف،پ،اینا،علی،حسین،المجید،وزیر،دفاع،ایاز،الراوی،رئیس،،ستاد،کل،، ،حاتم،همران،العزاوی،رئیس،،دفتر،صدام،
۰ نفر