۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009786
T T
۰ نفر
امضاء موافقتنامه بین آلبانی و دوموسسه آمریکائی برای ...
# تهران - ایرنا 28/08/70 .سیاسی. تلکس 127 نخست وزیر آلبانی با امضاء موافقتنامه هایی با دوموسسه دولتی آمریکا راه رابرای سرمایه گذاری های بیشتر آمریکا وورود داوطلبانه سپاه صلح به این کشور بازکرد.
........................................
،ای،پی،واشنگتن،،ایلی،بوفی،
۰ نفر