۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009738
T T
۰ نفر
اعتراض به قانون جدید خدمت نظام وظیفه در لبنان # الجزیره - ایرنا 27/08/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 144 قانون جدید خدمت نظام وظیفه که ازسوی فرماندهی ارتش لبنان صادرشده است درمحافل مختلف این کشور با موجی ازاعتراض روبرو شده است.
........................................
،مشمولین،مازاد،هزار،دلار،پرداخت،معاف،حزب،الله،عباس،،موسی،دبیرکل،حزب، ،الله،کسری،بودجه،
۰ نفر