۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009727
T T
۰ نفر

معاون وزارت امور خارجه ایران وارد صنعا شد

۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009727
معاون وزارت امور خارجه ایران وارد صنعا شد # ابوظبی - ایرنا 27/08/70 .سیاسی. تلکس 221 مرتضی سرمدی معاون وزارت امور خارجه ایران امروز در راس هیئتی وارد صنعا پایتخت یمن شد.
........................................
،پیام،هاشمی،رفسنجانی،علی،عبدالله،صالح،رئیس،،جمهور،یمن،
۰ نفر