۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009703
T T
۰ نفر
عضویت مجدد جمهوری های بالتیک در فدراسیون بین المللی دو و # تهران - ایرنا 27/08/70 .سیاسی.ورزشی. تلکس 101 سه جمهوری تازه به استقلال رسیده بالتیک دیروز به عضویت مجدد فدراسیون بین المللی دوومیدانی غیرحرفه ای (یافت )پذیر فته شدند.
........................................
،رویتر،،اشتوتگارت،،187،کشور،
۰ نفر