۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009591
T T
۰ نفر

عراق محاصره اقتصادی کردها راتکذیب کرد

۲۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009591
عراق محاصره اقتصادی کردها راتکذیب کرد # تهران - ایرنا 26/08/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 11 محمد مهدی صالح وزیر بازرگانی عراق دیروز گزارشهای مربوط به اعمال محاصره اقتصادی علیه کردهای شمال عراق راقاطعانه تکذیب کرد.
........................................
،آ،اف،پ،بغداد،مصاحبه،کردستان،
۰ نفر