۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009427
T T
۰ نفر

رومانی و آمریکا یک قرار داد تجاری امضا کرد

۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009427
رومانی و آمریکا یک قرار داد تجاری امضا کرد # تهران - ایرنا 25/08/70 .اقتصادی. تلکس 18 اق مقامات بازرگانی رومانی و آمریکا اخیرا جهت توسعه همکاریهیا تجاری بین دو کشور و افزایش مبادلات بازرگانی یک قرار داد تجاری به امضا رساندند.
........................................
،نشریه،دان،
۰ نفر