۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009312
T T
۰ نفر

کاهش صادرات نفت جمهوری روسیه به خارج

۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6009312
کاهش صادرات نفت جمهوری روسیه به خارج # تهران - ایرنا 24/08/70 .اقتصادی. تلکس 22 اق جمهوری روسیه شوروی امروز اعلام کرد بعلت نیاز به تولیدات نفت ; صادرات نفت خود را کاهش داده است.
........................................
،ای،پی،مسکو،والری،گریشین،،مشاور،بوریس،،یلتسین،رئیس،،جمهوری،روسیه،
۰ نفر