۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008986
T T
۰ نفر

اظهار امیدواری چین نسبت به حل مسئله صحرا

۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008986
اظهار امیدواری چین نسبت به حل مسئله صحرا # تهران - ایرنا 22/08/70 .سیاسی. تلکس 219 رئیس جمهور چین در دیدار با ولیعهد مراکش ازپیشرفت درحل سیاسی مسئله صحرای غربی ابراز خرسندی کرد.
........................................
،یانک،شانکن،سیدی،محمد،ولیعهد،شین،هوا،
۰ نفر