۲۱ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6008867
T T
۰ نفر
یک سوم طرحهای خانه سازی رژیم اسرائیل درسال آینده درسرزمین # تهران - ایرنا 21/08/70 .سیاسی. تلکس 14 وزارت مسکن اسرائیل درصدداست بیش از یک سوم خانه هائی را که درسال آینده خواهد ساخت درسرزمینهای اشغالی احداث کند .
........................................
،اعضای،چپگرای،پارلمان،،جنبش،،هوادار،حقوق،مدنی،،حزب،سوسیالیست،/،ماپام، ،/،رویتر،
۰ نفر